Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
GodłoHerb

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca zapraszam do udziału w konkursie "Czytamy z sercem"

 

Regulamin II edycji konkursu fotograficznego

Czytamy z Sercem”

I. Organizator konkursu: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim - filia

w Trzebosi i filia w Wólce Niedźwiedzkiej

II. Tematyka konkursu: „Czytamy z Sercem”.

III. Cel konkursu:

1. Promocja literatury i czytelnictwa.

2. Rozwój wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

3. Poszerzanie wiedzy uczestników na temat serca i zdrowia.

4. Popularyzacja pasji fotograficznych.

Zasady uczestnictwa:

Konkurs ogólnopolski adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Osoby

niepełnoletnie oświadczają, że posiadają zgodę swoich prawnych opiekunów na udział w konkursie.

2. Fotografie powinny ukazywać książkę lub osobę czytającą o sercu, dla serca i z sercem. Interpretacja dowolna.

3. Każdy z uczestników może złożyć do trzech prac konkursowych (zdjęć bądź zestawów zdjęć), dysponując pełnią związanych z nimi praw autorskich. Nie można składać prac zbiorowych.

4. Fotografie-preferowany rozmiar 20 x 30 cm - można składać do 15 października 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Trzebosi, Bibliotece Publicznej w Wólce Niedźwiedzkiej, Bibliotece Publicznej w Sokołowie Małopolskim oraz w filiach bibliotecznych (Trzebuska, Górno, Nienadówka) lub przesyłać jako pliki graficzne (sugerowana minimalna rozdzielczość 2480x3508 pikseli) drogą elektroniczną na adres: bibliotekatrzebos@op.pl, biblioteka.wolka@op.pl bądź biblioteka.sokolow@op.pl.

5. Zgłoszenie powinno bezwzględnie zawierać: dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres z numerem telefonu kontaktowego bądź adresem mailowym, wiek ), a w przypadku prac wykonanych pod kierunkiem nauczyciela również szkołę i klasę ucznia oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna. Prace powinny być opatrzone tytułem.

6. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac do ekspozycji oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Interpretacja regulaminu i postępowanie w sprawach w nim nieujętych należy do jurorów. Decyzje Jury są ostateczne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

8. Kryteria oceny: a) zgodność z tematem konkursu, b) pomysłowość i oryginalność,

c) wartości artystyczne.

9. Autorzy najciekawszych i najoryginalniejszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. Nagrody nieodebrane w ciągu miesiąca przechodzą na własność organizatorów i powiększają pulę nagród przyszłych konkursów. Nagrody dla uczestników z poza gminy Sokołów Małopolski zostaną przesłane pocztą.

10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów planowane jest na koniec października 2023 r. w Bibliotece Publicznej w Sokołowie Małopolskim. O dokładnym terminie osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie bądź mailowo.

11. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w bibliotece i udostępnione odwiedzającym.

12. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie możliwość późniejszej ich prezentacji oraz publikacji. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową.

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacji niniejszego regulaminu, a także zgodę na wykorzystywanie przez organizatora danych osobowych autorów prac w sprawach

dotyczących konkursu.

Data dodania: 2023-09-26 14:06:27
Data edycji: 2023-09-26 14:07:41
Ilość wyświetleń: 164

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej