Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GodłoHerb

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży z Pudliszek na kongresie w Warszawie.

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży z Pudliszek na kongresie w Warszawie.

W dniach 5-6.11.2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się kongres Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) „Laboratorium Wymiany”. W kongresie wzięło udział 200 nauczycieli i przedstawicieli organizacji i instytucji zajmujących się wymianą młodzieży z Polski i Niemiec. Jak co roku dyskutowano o nowych pomysłach i sposobach prowadzenia wymiany oraz organizowania i finansowania polsko-niemieckich spotkań. W tym roku głównym tematem kongresu były działania w ramach tzw. STEM, czyli nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (od angielskiej nazwy Science Technology Engineering Mathematics), do których Unia Europejska przywiązuje obecnie bardzo dużą wagę. Kierownictwo PNWM zachęcało uczestników kongresu i ich podopiecznych do realizacji wspólnych projektów poświęconych właśnie tej tematyce, celem rozwijania u młodzieży umiejętności logicznego myślenia, kreatywności i kompetencji społecznych, a także wzmacniania ich wiary we własne możliwości. Podczas licznych warsztatów szkoleniowych uczestnicy kongresu mogli poszerzyć swoje kompetencje, wymienić się pomysłami i doświadczeniami dotyczącymi realizacji wspólnych projektów i wymiany młodzieży.

Dużym wyróżnieniem dla Szkoły Podstawowej w Pudliszkach było dostrzeżenie jej wieloletniej współpracy ze szkołą partnerską Friedrich-Tschanter-Oberschule z Eilenburga, obejmującej m.in. 10 wymian uczniów, 6 wizyt nauczycieli (w tym szkoleniowych) i wspólną realizację projektów, a także docenienie 2 ostatnich projektów związanych właśnie z tematyką STEM. Na kongres zaproszono dwóch nauczycieli ze szkoły w Pudliszkach zaangażowanych w ich realizację: Roberta Dolatę, inicjatora nawiązania współpracy z Niemcami w 2002 roku, nauczyciela j. niemieckiego i angielskiego oraz Andrzeja Żołędziowskiego, nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, pomysłodawcę realizowanego obecnie dwuletniego projektu pt. „Młody Hydrolog”. Zarówno ten projekt, jak i wcześniejszy, przygotowany przez stronę niemiecką, a zrealizowany w roku szkolnym 2016/17, pt. „Energia wczoraj - dziś - jutro” znalazły się wśród kilkunastu projektów wybranych do publicznej prezentacji podczas Forum Pomysłów zorganizowanego w pierwszym dniu kongresu w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik.

Projekt poświęcony energii miał na celu zapoznanie młodzieży z różnorodnymi sposobami pozyskiwania i wykorzystywania energii w przeszłości, obecnie i w przyszłości, zwłaszcza w kontekście rodzinnego gospodarstwa domowego oraz regionu, w którym mieszkają. Uczniowie m.in. badali przez kilka miesięcy zużycie różnych rodzajów energii w swoich domach, a następnie porównywali swoje wyniki z wynikami niemieckich kolegów i koleżanek. Mieli również możliwość obejrzenia czynnej kopalni odkrywkowej w Saksonii oraz zapoznania się z konsekwencjami jej działania i potencjalnymi zagrożeniami, co było dla nich dużym przeżyciem i doświadczeniem w kontekście planów budowy podobnej kopalni w naszym regionie.

Drugi z projektów wiąże się ściśle z wodą i jej wykorzystaniem w życiu człowieka. W minionym roku szkolnym uczniowie obu szkół badali zużycie wody w swoich domach, a podczas wrześniowej wymiany porównywali uzyskane wyniki. Badali również skład chemiczny wody pochodzącej z różnych zbiorników wodnych, poznali działanie oczyszczalni ścieków, warunki wodne w okolicach Pudliszek (dolinę Rowu Polskiego), odwiedzili także Hydropolis we Wrocławiu oraz Termy Maltańskie w Poznaniu. Podczas planowanej wymiany w Niemczech we wrześniu 2019 r. poznają m.in. warunki wodne Eilenburga, budowę i wykorzystanie młyna wodnego oraz wodny labirynt Spreewaldu.

Podczas forum uczestnicy kongresu mogli porozmawiać z nauczycielami z Pudliszek, zapoznać się z materiałami dotyczącymi realizacji obu projektów: założeniami i programami wymiany, jej efektami, wynikami badań, prezentacjami i zdjęciami dokumentującymi poszczególne działania uczniów, z czego licznie i chętnie korzystali. Mogli również poznać historię współpracy między obu szkołami oraz zdobyć informacje na temat Pudliszek i Gminy Krobia. W ten sposób szkoły z Pudliszek i Eilenburga oraz Gmina Krobia i miasto Eilenburg wspierające współpracę obu szkół zaistniały na kongresie oraz w świadomości wielu gości z Polski i Niemiec.

Robert Dolata

Data dodania: 2018-11-13 11:56:11
Data edycji: 2018-11-13 12:04:27
Ilość wyświetleń: 1090

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook