Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
GodłoHerb

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra... kto to taki?

Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra... kto to taki?

Wiele osób ma kłopot z rozróżnieniem kim jest psycholog, psychoterapeuta i psychiatra. Czym się zajmuje każdy z nich? Do kogo z jakim problemem można się udać? 

Zarówno psycholog, psychoterapeuta, jak i psychiatra zajmują się tą samą dziedziną — psychiką człowieka.

Psychologiem jest osoba, która ukończyła studia z psychologii. Według definicji jest to “osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej”. 

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Do psychologa szkolnego mogą zgłosić się wszystkie osoby tworzące szkolną społeczność (uczniowie, rodzice, nauczyciele), które borykają się z różnego rodzaju problemami. Głównym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie uczniom wsparcia w takich sytuacjach jak: stres, trud­no­ści w ucze­niu się lub or­ga­ni­zo­wa­niu cza­su pra­cy, trud­no­ści w re­la­cjach z ró­wie­śni­ka­mi, brak mo­ty­wa­cji, prze­ży­wa­na złość i fru­stra­cja. Psycholog szkolny prowadzi m.in. konsultacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne z uczniami przejawiającymi trudności w sferze społeczno-emocjonalnej, rozmowy wychowawczo-interwencyjne w sytuacjach konfliktowych, działania o charakterze psychoedukacyjnym i profilaktycznym (również zajęcia w klasach). W razie potrzeby wskazuje instytucje pomocowe. W skrócie: psycholog szkolny pomaga upo­rać się z codziennymi wy­zwa­nia­mi i trud­no­ścia­mi. 

Uczniu, do psychologa szkolnego możesz przyjść, gdy:

 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • masz złe samopoczucie, coś Cię dręczy,
 • stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji,
 • chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło,
 • masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu,
 • masz problemy w relacjach z innymi uczniami,
 • ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy.

Rodzicu, do psychologa szkolnego możesz przyjść lub zadzwonić, gdy:

 • chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko,
 • chcesz dowiedzieć się jak pracować ze swoim dzieckiem w domu,
 • potrzebujesz wsparcia, porady w trudnej sytuacji,
 • martwisz się zachowaniem swojego dziecka.
Data dodania: 2019-03-09 13:44:54
Data edycji: 2019-03-10 11:04:23
Ilość wyświetleń: 1577

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej