Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GodłoHerb

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Dlaczego poprawna wymowa jest  tak ważna?

Język jest głównym narzędziem służącym do porozumiewania się ludzi. Pozwala poznawać i opisywać świat, wyrażać emocje, budować relacje, realizować indywidualne i grupowe cele - służyć sobie i społeczeństwu. Stanowi również o naszej tożsamości kulturowej i narodowej. Stąd troska o jego kształt, poprawność, piękno i bogactwo zdaje sie być rzeczą oczywistą.

Wady wymowy wpływają na efektywność komunikacji, mogą w znaczny sposób ograniczyć funkcjonowanie dziecka - negatywnie wpływać na relacje w grupie, utrudniać zrozumienie, przyczyniać się do niepowodzeń edukacyjnych ( błędy w mówieniu przekładają się na błędy w czytaniu i pisaniu - a to podstawowe umiejętności szkolne), wywoływać niepożądane postawy ( nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, brak akceptacji, agresję...)..., wreszcie uniemożliwiać realizację marzeń i planów związanych z przyszłą drogą zawodową.

Diagnoza logopedyczna

Na początku roku szkolnego są przeprowadzane wstępne badania przesiewowe w klasach pierwszych i w klasie zerowej. Na ich podstawie  wyłania się dzieci wymagające terapii. Po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy logopeda przekazuje informację rodzicom i oczekuje pisemnej zgody na rozpoczęcie terapii i ustalenie zasad współpracy.

Cele terapii logopedycznej

 • wykrywanie i usuwanie wad wymowy
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie  fonetyki i leksyki
 • usprawnianie funkcji analizatora słuchowego – słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej
 • usprawnianie analizatora wzrokowego
 • usprawnianie orientacji przestrzennej
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
 • usprawnianie zdolności koncentracji uwagi
 • usprawnianie techniki czytania i pisania
 • podnoszenie sprawności grafomotorycznej
 • wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w małych 2-4-osobowych grupach raz w tygodniu.

Współpraca z rodzicami

Terapia logopedyczna jest procesem i wymaga ścisłej współpracy terapeuty, dziecka i rodziców. Warunkiem sukcesu jest  aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz systematyczna, codzienna (!) praca w domu. Dlatego dziecko na każdych zajęciach powinno mieć zeszyt, w którym logopeda umieszcza wskazowki i materiał do ćwiczeń w domu. Niezbędne jest tu zaangażowanie rodzica i motywowanie dziecka do pracy. Brak ćwiczeń - to brak postępów :(  Dlatego - Drodzy Rodzice, zachęcajcie swoje dzieci do ćwiczeń i zabawy słowami, motywujcie je i chwalcie nawet za małe postępy. Logopedia może być świetną zabawą - a bawić możecie się w kuchni, w łazience, w samochodzie, podczas spaceru... Grajcie z logopedą w jednej drużynie!

 

Data dodania: 2018-05-23 19:49:31
Data edycji: 2018-05-23 21:26:39
Ilość wyświetleń: 1355

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook