Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
GodłoHerb

To już prawie 200 lat

To już prawie 200 lat

Szkoła w Pudliszkach powstała z chwilą przejścia wsi na własność hrabiego Józefa Łubieńskiego herbu Pomian. Józef Łubieński w 1823 roku ożenił się z córką dziedzica Pudliszek, Józefiną Pruską i stał się przez ten związek prawowitym właścicielem wsi. Do tej pory dzieci uczyły się w szkole w Krobi.

Dwuklasową szkołę w Pudliszkach uruchomiono między 1825 a 1830 rokiem. Mieściła się ona w parku, we dworku na wyspie otoczonej fosą. Dworek ten rozebrano na przełomie XIX i XX wieku, pozostała fosa. Warto wspomnieć, że w tym dworku urodził się były patron szkoły podstawowej gen. Franciszek Dzierżykraj-Morawski. Wiemy, że w szkole nauczano w tym czasie następujących przedmiotów: podstaw pisania i czytania, rachowania, chrześcijaństwa oraz ogrodnictwa, rolnictwa i leczenia bydła. W dokumentach z 1829 i 1830 roku znajdują się zapisy o wynagrodzeniu dla nauczyciela. Oto ich fragment:

Działo się to w Pudliszkach. Przytomny osobiście dziedzic Jaśnie Wielmożny Józef Hrabia Łubieński powiada: przy sposobności założenia dla dóbr Pudliszkowskich tu w miejscu szkoły obiecało Dominum wydać nauczycielowi rok rocznie: sześć Talarów w gotowiźnie, sześć sążni drzewa, cztery kopy gałęzi, użytek z dwudziestu radlonek ziemi na pyrki, jednej morgi mieczy pruskich gruntu na ogród, czterech zagonów gruntu na len, pół zagona gruntu na kapustę, w lecie wolne pastwisko dla dwóch krów.

Nie wiadomo, czy był to pierwszy nauczyciel szkoły w Pudliszkach, ale w roku 1839 zatrudniony był Józef Doroszewski, a nauka odbywała się w okresie jesienno-zimowym.

W 1860 roku oddano do użytku nowy obiekt szkoły, który służy nam do dziś, choć został znacznie powiększony. W budynku znajdowały się jedna nad drugą dwie sale lekcyjne zaopatrzone w piece, oraz dwa mieszkania dla nauczycieli, też jedno nad drugim. Mieszkania mieściły się w obecnych klasach nr 2 i 3 oraz 11 i 12. W 1878 r. obok szkoły zbudowano budynki gospodarcze, spichlerz i dwa chlewiki.

Do 1883 r. uczył w szkole jeden nauczyciel. W latach 1883-1918 w szkole pracowało 2 nauczycieli. Oto nazwiska pedagogów pracujących w tych latach: Franciszek Żmudziński i jego żona Aniela, a po nich Jabczyński z Pawlowic i Bartach. Kilka lat później Alde i Poszwa. Szkoła obejmowała w tym czasie miejscowości Pudliszki, Karzec i Kokoszki, które wtedy były osobną wsią.

Ważną datą w historii szkoły jest rok 1919 - rok zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego. 10.01.1919, po odzyskaniu niepodległości dozór szkoły zmienił szkołę w Pudliszkach na szkołę katolicką. Do szkoły uczęszczało wówczas około 60 dzieci.

W 1919 roku, aby uzupełnić braki po zaborze pruskim, utworzono w Pudliszkach klasy dokształcające dla młodzieży pozaszkolnej.

Do 1920 roku szkoła była dwuklasowa, ale w związku z rosnącą liczbą dzieci utworzono trzy klasy i uczyło trzech nauczycieli.

Dynamiczny rozwój wsi, a co za tym idzie też szkoły, rozpoczyna się w 1920 r., gdy właściciel Majątku Pudliszki, Stanisław Fenrych buduje fabrykę konserw.

Szkoła otrzymywała od Stanisława Fenrycha wiele darów rzeczowych, pomocy naukowych, dodatków do posiłków, a w wakacje rzemieślnicy zatrudnieni w fabryce naprawiali ławki i malowali klasy na koszt fabryki.

Przed II wojną światową kierownikiem szkoły był Franciszek Busz, który zginął w Katyniu w 1941 roku. 17 września 2009 r. na cmentarzu w Pudliszkach odsłonięto pomnik Ofiar Katynia, na którym widnieje jego nazwisko.

6 września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Pudliszek. Okupanci zamknęli szkołę, urządzając w niej mieszkania prywatne dla niemieckich urzędników administracji majątku. Później w latach 1942-43 wraz z napływem Niemców, których w Pudliszkach osadzono kilkanaście rodzin, otwarto w gmachu szkolnym jednoklasową szkołę dla dzieci niemieckich.

Miejscowe dzieci nie miały w czasie okupacji możliwości uczenia się. Tajne nauczanie prowadziła pani Gertruda Trzeciakowska, która pracowała w naszej szkole kilkadziesiąt lat.

Po wyzwoleniu naszych terenów już w styczniu 1945 roku powstał Komitet Obywatelski, który zajął się uruchomieniem szkoły. Zadania tego podjęły się panie: Gertruda Trzeciakowska i Janina Wesołowska.

Oto fragment wspomnień pani Gertrudy Trzeciakowskiej:

Uporządkowano 2 sale w gmachu szkolnym, zniesiono ławki, postarano się o dalsze umeblowanie klas i już 4 lutego 1945 roku odbyły się zapisy. Dla dzieci szkolnych, a 8 lutego rozpoczęto naukę. Zebrano we wsi wszystkie ocalałe podręczniki i elementarze, rozdano dzieciom ręcznie pisane kartki elementarza, rozdano zeszyty, z druków poniemieckich  sporządzone i nauka ruszyła.

Do szkoły zapisało się 184 dzieci z Pudliszek i oddalonego o 3 kilometry Karca, z których utworzono 4 klasy, z których każda uczyła się 3 godziny dziennie.

1 lutego 1954 roku kierownikiem szkoły został pan Ludwik Misiaczyk, który pełnił tę funkcję przez 20 lat.

W latach 50. XX w. wraz z rozwojem Zakładu Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Pudliszkach istniejąca dwuizbowa szkoła okazała sie za mała. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora powstał nowy budynek. 1 lutego 1959 roku rozpoczęto naukę w nowym pawilonie szkolnym, w którym mieściły się 3 klasy. Budynek ten obecnie stanowi część dużego budynku, są to obecne sale 2, 3 i 4.

W 1958 r. Pudliszki mają już 5-izbową szkołę, co jak na warunki wiejskie było niewątpliwym sukcesem. Uczniów jednak z roku na rok przybywało. W latach 1965-68 władze gminy przeprowadziły remont kapitalny budynku głównego. Dzięki zamianie mieszkań służbowych na klasy sytuacja lokalowa znacznie się poprawiła, a dzieci uczyły sie na jedną zmianę.

W latach 60 i 70 XX w. ze względu na warunki lokalowe uczniowie z Pudliszek uczyli się również w: pałacu w Pudliszkach, drewnianych barkach tzw. kolonialce i Hawajce oraz w domu pana Matuszewskiego, tzw. starej szkole.

W związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów zachodzi konieczność dobudowania kolejnych pomieszczeń. Z braku środków w 1981 roku postawiono używany barak. Miał służyć przez kilka lat, pozostał na trzydzieści. W ten sposób szkoła zyskała 5 izb lekcyjnych.

W latach 90. XX w. dyrektor szkoły, pan Edward Przybylski, rozpoczął batalię o poprawę sytuacji szkoły w Pudliszkach. Systemem gospodarczym wybudowano drugi pawilon szkolny doprowadzono energię cieplną z rozbudowanej kotłowni Wiejskiego Ośrodka Zdrowia.

31 listopada 1984 r. powołano Wiejski Społeczny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Pudliszkach, którego celem było wybudowanie sali gimnastycznej. W lutym 1986 r. wykończono prace przy budowie łącznika starego i nowego pawilonu. W czerwcu 1987 r. przystąpiono do prac ziemnych przy budowie sali. W 1989 r. stały mury całego obiektu. 18 grudnia 1991 r. nastąpiło uroczyste otwarcie sali. Wybudowano salę gimnastyczną z rozkładaną widownię na 250 miejsc, małą salkę gimnastyczną, świetlicę – stołówkę oraz duże zaplecze w postaci szatni, natrysków i toalet.

30 maja 1998 roku nastąpiła uroczystość nadania szkole podstawowej imienia generała Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego - wzorowego Polaka, żołnierza i poety. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz oraz rodzina generała Morawskiego.

1 czerwca 2002 roku szkoła podstawowa otrzymała sztandar. Wyhaftowane były na nim elementy nawiązujące do sylwetki patrona: szabla, kłosy zboża i książka z piórem.

W 2005 roku dyrektor szkoły, pani Bogumiła Szolc rozpoczęła starania o zlikwidowanie baraku i rozbudowę placówki. Podczas sesji budżetowej w 2011 r. radni podjęli decyzję o przeznaczeniu środków na rozbudowę naszej szkoły. Prace rozpoczęły się od wyburzenia tzw. baraku.

Naukę w nowym budynku rozpoczęto 1 września 2012 roku. 25 października nastąpiło oficjalne otwarcie nowej części szkoły. Tego dnia gimnazjum przyjęło imię Stanisława Fenrycha – założyciela fabryki i wielkiego społecznika. Na uroczystość przybyło wielu gości, wśród których znalazła się liczna reprezentacja rodziny patrona. Gościliśmy m.in. Marię Czerwińską, bratanicę Stanisława Fenrycha, która przed wojną bywała w Pudliszkach.

W 2013 roku zaczęła funkcjonować salka integracji sensorycznej. To jedyna tego typu sala w naszej gminie. W tym samym czasie została odnowiona świetlica, w której powstał kącik zabaw.

Data dodania: 2020-05-03 14:34:26
Data edycji: 2020-05-03 14:44:40
Ilość wyświetleń: 1401

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej