Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GodłoHerb

Wnioski o stypendium szkolne.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krobia.

Druki wniosków można pobierać od dnia 25.08.2020r. w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, (tel. 655711109)  lub na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi.

Wnioski wraz z pełną dokumentacją należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2020r. do 15.09.2020r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15.10.2020r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi.

Kryterium dochodowe na członka rodziny nie może przekraczać 528,00 zł netto. Należy wykazać dochody netto za miesiąc sierpień 2020r. (czyli m-c poprzedzający składanie wniosku).

Stypendium zostanie wypłacone po otrzymaniu na ten cel dotacji, po uprzednim przedstawieniu imiennych rachunków bądź faktur potwierdzających zakupione artykuły szkolne.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje jednocześnie, że 5% dotacji celowej otrzymanej przez gminę na wypłatę stypendium można przeznaczyć na zasiłek szkolny. Pomoc ta może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Data dodania: 2020-08-24 14:14:37
Data edycji: 2020-08-24 14:16:19
Ilość wyświetleń: 576

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook