Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GodłoHerb

Zasady korzystania z biblioteki w czasie pandemii

Zasady korzystania z biblioteki w czasie pandemii

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zachować odstęp 1,5 m, stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący dostępny przy wejściu oraz osłonę nosa i ust.
3. W bibliotece może przebywać dwóch czytelników. W przypadku większej liczby osób, które chcą skorzystać z biblioteki szkolnej, powinny one oczekiwać na zewnątrz w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
4. W bibliotece zostają wydzielone 2 obszary tzw. droga brudna – czyli miejsce, w którym czytelnik zwraca książki i podręczniki oraz tzw. droga czysta – czyli miejsce, w którym czytelnik otrzyma nową pozycję książkową,
5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz (nie ma wolnego dostępu do półek).
7. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną (Dziennik Librus).
8. Lekury szkolne wypożyczane będą w klasie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez nauczyciela przedmiotu.
9. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w trakcie przerw, podczas których wychodzą na boisko oraz przed i po lekcjach.
10. Pracownicy biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych oraz stosowania osłony nosa i ust.
11. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
12. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.

Data dodania: 2020-10-12 08:28:48
Data edycji: 2020-10-12 08:31:44
Ilość wyświetleń: 284

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook