Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Pudliszkach. Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat naszej szkoły.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
GodłoHerb

Zasady korzystania z biblioteki w czasie pandemii

Zasady korzystania z biblioteki w czasie pandemii

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN.

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zachować odstęp 1,5 m, stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący dostępny przy wejściu oraz osłonę nosa i ust.
3. W bibliotece może przebywać dwóch czytelników. W przypadku większej liczby osób, które chcą skorzystać z biblioteki szkolnej, powinny one oczekiwać na zewnątrz w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
4. W bibliotece zostają wydzielone 2 obszary tzw. droga brudna – czyli miejsce, w którym czytelnik zwraca książki i podręczniki oraz tzw. droga czysta – czyli miejsce, w którym czytelnik otrzyma nową pozycję książkową,
5. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz (nie ma wolnego dostępu do półek).
7. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną (Dziennik Librus).
8. Lekury szkolne wypożyczane będą w klasie po zgłoszeniu zapotrzebowania przez nauczyciela przedmiotu.
9. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w trakcie przerw, podczas których wychodzą na boisko oraz przed i po lekcjach.
10. Pracownicy biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych oraz stosowania osłony nosa i ust.
11. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
12. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.

Data dodania: 2020-10-12 08:28:48
Data edycji: 2020-10-12 08:31:44
Ilość wyświetleń: 554

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej